VASTUVÕTT

Stuudio Maru Karu tegutseb alates 2012. aasta jaanuarist ja omab Eesti Vabariigi Haridusministeeriumi koolitusluba.

Õppetasu on 2023/2024 õppeaastal 45 eurot kuus, sinna kuuluvad kõik materjalid ja vahendid, mida laps kunstitunnis kasutab. Üksikkorra eest on tasu 15 eurot.

Leping stuudio Maru Karu ja lapse seadusliku esindaja vahel sõlmitakse kohapeal.

Laste komplekteerimine gruppidesse toimub alates septembrikuust. Grupid ja nende toimumise ajakava leiad siit.

Pane oma laps kirja siin või meili teel marukaru@marukaru.ee.