KaLaKuSu 2015

KaLaKuSu- Kalamaja Laste Kunstisuvi  2015

Mets. Raba. Mereäär. Park. Hoov. Vaatame suuri, väga erinevaid loodusmassiive- seda suurt ja aukartustäratavat, et mõista paremini  üksikut puud ja lille, mis on meie koduõues ning õpime teda rohkem austama ja hoidma. Uurime puid, taimestikku ja nende elukeskkonda. Omandame teadmisi ja kogemusi. Looduskeskkondade erinevusi tajume läbi kogemuslike tunnetusmängude. Õppimist ja tunnetamist seovad kunstitegemised, mis on igas päevas ja paigas veidi erinevad, kuid samas moodustavad terviku. Sobitame igasse erinevasse looduskeskkonda inimese poolt loodu ja just sellesse ümbrusesse sulanduva näituse ja leiame aina uusi viise ja võimalusi.  Valmib visandiplokk loodusvaadetest ja “Savist herbaarium”. Juhendajad on Eva Luure, Agnes Liiv ja Silja Järve.

KaLaKuSu toimub sellel suvel kolm korda:
29.06-3.07,
27.07-31.07 ja
24.-28.08.

Laagritasu on 130 eurot.

 

Suvelaagrit toetab saviahju ostuga Siseministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest ja Põhja-Tallinna Valitsus.