LASTE KUNSTISTUUDIO

Stuudios alustavad lapsed eelkooliealistena ja liiguvad koos ühe, kindla õpetaja käe all suurematesse vanuserühmadesse. Peame oluliseks alustada väikelastega, sest nad on emotsionaalselt väga avatud ja koolieelses eas omandatu ja kogetu on aluseks kogu edasisele elule. Kunstistuudios käivad lapsed vanuses 2-12 aastat.

Kunstitund toimub alati mingi kindla teema avamisega. Näiteks: läbi muinasjutu, päriselus juhtunuga, vanal ajal sündinuga jne.
Tegevused lõimuvad ja moodustavad terviku, on lapsele arusaadavad ja jõukohased, samas ka põnevad ja uudsed.
Kasutame materjale, mis aitavad lapsel end väljendada ja kogeda midagi uut.
Olulisel kohal on lapse töö eksponeerimine, millega teeme teatavaks , et viis kuidas laps mõtleb, tunneb on meile oluline ja anname endast parima, et toetada teda eneseleidmises.
Aastaringselt käivad lapsed koos ühes kindlas rühmas ja tekib tihe sõprusring. Vabas ja turvalises õhkkonnas avalduvad lapse mõtted, tekib julgus need välja öelda, võimalus kuulata teiste omi ning mõista kui sarnased me oleme ja ometi nii erinevad. Meie kogemused ja tunnetus maailma asjadest täiendavad meid üheskoos. Tunnete ja mõtete väljendamine kunstilises vormis annab uue tasandi suhtlemiseks ja üksteisega suhestumiseks, mis kõik toetab ja julgustab  meil olla me ise ja leida ning tundma õppida ennast läbi teiste ning teisi läbi enda.
 
Igal aastal on ka traditsiooniks saanud  Kumu kunstimuuseumi külastamine, et kinnistada õpitut kunstnike originaaltööde najal.